Regiopodium

voor inwoners, met gemeenten

Regiopodium

Locatie
Regiokantoor
Datum
13 mei 2019
Aanvang
20:00
Eindtijd
22:00
Voorzitter
Alette Zandbergen
Secretaris
Jaap Jan Bakker

Tijdens vorige  Regiopodium  werd de Regionale samenwerkingsagenda (RSA) vrijgegeven voor behandeling door de gemeenteraden. In de aanbiedingsbrief RSA zijn de gemeenteraden gevraagd om niet te lang te wachten met een regionale afstemming van eventuele amendementen. Afgelopen weken werd in de verschillende raden een eerste keer gesproken over de RSA.

Tijdens dit Regiopodium zijn door vier raadsleden de amendementen, die in voorbereiding zijn, kort toegelicht met het verzoek aan de overige raadsleden om hierbij steun te verlenen.

De amendementen die centraal binnenkomen bij mailto:j.bakker@regiogv.nl worden na 24 mei via de griffies verspreid naar alle gemeenteraden. Dit biedt de mogelijkheid voor raadsleden of fracties om deze over te nemen en te betrekken bij de behandeling van de RSA. Afgesproken is dat de steller van het amendement zelf actief steun vraagt voor een amendement bij overige raadsleden of fracties van gemeenteraden. Het Regiopodium van 21 juni is een laatste mogelijkheid van plenaire regionale afstemming, omdat op 25 juni de eerste raadsbehandeling over de RSA plaatsvindt.

Dit Regiopodium gaf tevens gelegenheid om met elkaar over de actuele (boven)regionale ontwikkelingen te spreken. De opkomst van meer dan 90 deelnemers ging deze avond ver uit boven het aantal aanmeldingen.

Uitnodiging en programma verzonden op 3 mei 2019

Algemene presentatie amendementen RSA in ontwikkeling

Tafel 1 Metropool Regio A'dam agenda 2.0

Tafel 2 Regionale energiestrategie: stand van zaken

Tafel 3 Ontwikkelingen preventie Jeugd

Tafel 4 Transformatie ziekenhuiszorg in G&V

PDF • 1067 kB