Kenniscarrousel Sociaal Domein

Donderdag 16 mei 2019 van 14.00-16.30 uur, inloop vanaf 13.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

Binnen het Sociaal Domein zijn veel ontwikkelingen. Om bestuurders, beleidsmedewerkers, teamleiders en andere collega’s van de Uitvoeringsdiensten van de gemeenten en de regio te informeren over ontwikkelingen op bepaalde terreinen van het Sociaal Domein, organiseert het Regionaal Leerhuis weer een “bijpraatsessie”. Na een plenaire inleiding over diverse ontwikkelingen, volgt iedereen 2 workshops naar keuze. Graag deze bij aanmelding aangeven. Daarnaast is er tijd om collega’s te spreken of te leren kennen.

Programma

14.00 Opening
14.05 Plenaire presentaties over o.a. RSA, doelgroepenvervoer, transformatieplan jeugd

15.00 Workshopronde 1

a. Verlaging administratieve last en wachttijden jeugdhulp
b. Wat doen we om kinderen met problemen snel, dichtbij en zo thuis mogelijk te helpen?
c. Wat is mensenhandel en hoe pakken we dit aan?
d. Huren onder voorwaarden

15.45 Workshopronde 2

e. Samenwerken rondom schoolverzuim
f. Aanpak verward gedrag, bespreekbaar maken, zorgen en dan…
g. Versnellingsplan ambulantisering beschermd wonen
h. Inspirerend voorbeeld uit de praktijk van een gemeente

Uiterste inschrijfdatum: 9 mei 2019

Binnenkort
Woensdag 25 september 2019 van 9.30 - 12.30 uur Woensdag 25 september 2019: Workshop: Hoe gaat het met jou?
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
Maandag 4 november 2019 van 17.30-21.00 uur (inclusief lichte maaltijd) Training vroegsignalering overmatig gebruik van alcohol volwassenen/ouderen 4 november 2019
  • Brasserie Bel-Ami, Bussum
  • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 5 en woensdag 20 november 2019 van 17.30-21.00 uur (inclusief lichte maaltijd) Training vroegsignalering overmatig gebruik van alcohol volwassenen/ouderen 5 en 20 november 2019
  • Brasserie Bel-Ami, Bussum
  • Regionaal Leerhuis
Woensdag 27 november en 11 december van 09.30 - 13.00 uur Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis