Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Maandag 4 en 25 november van 13.00-17.00 uur

voor inwoners, met gemeenten
Training van 2 dagdelen op maandag 4 november en maandag 25 november 2024, verzorgd i.s.m. Veilig Thuis
Toelichting

In 2019 is de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling vernieuwd met een ‘afwegingskader’. Dit hulpmiddel ondersteunt je bij je besluitvorming om wel of niet te melden. De meldcode kent vijf stappen die aangeven wat je moet doen als je vermoedt dat iemand slachtoffer is van huiselijk geweld. Het afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is.

In deze interactieve training leer je meer over de meldcode, wat deze betekent en hoe je ernaar moet handelen. We staan stil bij de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, bij de signalen ervan en bij de vraag hoe je deze ‘bespreekbaar’ maakt. Wat is acuut onveilig en wat is structureel onveilig?

Wat betekent het werken met de meldcode voor jou als professional? Wat ‘moet’ je en wat ‘mag’ je? Wat gebeurt er na een melding en wat kan je van Veilig Thuis verwachten?

Programma

De training bestaat uit 2 dagdelen van 4 uur en is SKJ geaccrediteerd (7 punten).

Datum en tijd

De training vindt plaats op maandag 4 en 25 november van 13.00-17.00 uur.

Locatie

De training vindt plaats op het Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum

Binnenkort

Geaccrediteerde training complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting B1

Donderdag 23 mei 2024 van 10.00-13.00 uur
  • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
  • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting B2

Donderdag 23 mei 2024 van 13.30-16.30 uur
  • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
  • Regionaal Leerhuis

Training bevorderen mentaal welzijn van jongeren

Woensdag 5 juni 2024 van 09.30-12.30 uur
  • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
  • Regionaal Leerhuis

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Maandag 7 en 21 oktober 2024 van 09.30-13.00 uur
  • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
  • Regionaal Leerhuis

Training hoogbegaafdheid en depressie

Maandag 14 oktober 2024 van 09.00-13.00 uur
  • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
  • Regionaal Leerhuis