voor inwoners, met gemeenten

Vanwege de relatief hoge welvaartstandaard van de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, hebben alle gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek een hogere indicatieve opgave gekregen. Hieronder is deze per gemeente weergegeven. De totale opgave voor de regio komt neer op 1.485 plaatsen asielopvang voor een periode langer dan 5 jaar. Dit betekent voor de gehele regio een verhoging van bijna 20% van de totale opgave te opzichte van de opgave in december 2023.

Op dit moment zijn er in de regio 348 opvangplekken voor asielzoekers gerealiseerd (200 in Huizen en 148 in Hilversum). Zoals het er nu naar uitziet voldoen deze plekken echter niet aan de definitie van duurzame opvang en staat de teller voor de regio (en betreffende gemeenten) nog op 0. De komende tijd zal iedere gemeente voor zich de afweging moeten maken hoe zij deze taak uitvoeren en op welke wijze de al bestaande opvangplekken eventueel alsnog voor een langere periode kunnen worden ingezet. Daarbij is het een taak van colleges om de wet uit te voeren. De wijze waarop de gemeenteraden en inwoners hierbij betrokken worden, wordt aan de gemeenten overgelaten. De wet ziet alleen toe op realisatie van de opgave vóór 1 juli 2025.