voor inwoners, met gemeenten

Gezamenlijke inzet voor economisch sterke groenblauwe Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 16 april 2024

De provincie Noord-Holland en zes gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek maken zich samen sterk om de uitdagingen in de fysieke leefomgeving op te pakken. Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren en de provincie gaan aan de slag met de acties uit de Samenwerkingsagenda 2024-2027. Dinsdag 16 april brachten Gedeputeerde Staten een bezoek aan de regio.

Economische ontwikkeling gaat samen met het koesteren van de unieke leefomgeving. Maar dat brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee: de omgeving staat onder druk door opgaven in de regio zelf op het gebied van wonen, ruimte voor werkgelegenheid, klimaat en de ontwikkelingen van het landelijke gebied. Daarnaast groeit de bevolking en het aantal arbeidsplaatsen in de omliggende grote steden. De ontwikkelingen binnen de regio en de uitbreiding van de steden om de Gooi en Vechtstreek heen zorgen voor een sterke groei van de mobiliteit. De opgaven in de regio vragen om samenwerking tussen de gemeenten en de provincie Noord-Holland voor een sterke, duurzame, gezonde en economisch krachtige Gooi en Vechtstreek.

Rosan Kocken, gedeputeerde klimaat en energie, natuur en landschap, water en bodem en klimaatadaptatie: “De Gooi en Vechtstreek is één van de meest waterrijke gebieden van onze provincie. Een uniek gebied. Dat willen we graag zo houden, daarom zetten we er samen de schouders onder. We spelen in op de droogte en hevige regenval door klimaatverandering. We verbeteren de waterkwaliteit in het gebied. En we beschermen de natuur en biodiversiteit. Samen moeten we hiermee aan de slag.”

Hugo Bellaart, voorzitter Ruimte en Mobiliteit Regio Gooi en Vechtstreek: “In de samenwerking met de provincie is mobiliteit een belangrijk thema. Bereikbaarheid per openbaar vervoer, zoals trein, (H)OV en fiets en ontwikkelingen rondom OV-knooppunten staan daarbij centraal. Zonder goede bereikbaarheid komen andere opgaven en speerpunten zoals economie en bereikbaarheid van onze groenblauwe parel in de knel.”

Gert Zagt, voorzitter Economie en Innovatie Regio Gooi en Vechtstreek: “Het versterken van ons economisch profiel van media en innovatie en vrijetijdseconomie heeft grote aandacht in onze regio. Samen met de provincie geven we extra aandacht aan ruimte voor werkgelegenheid, scholing en werk voor alle lagen van de beroepsbevolking. Daar ligt de komende tijd de gezamenlijke focus.”

Dit is de tweede samenwerkingsagenda. De vorige agenda (2021-2023) was de eerste samenwerkingsagenda van de provincie met een regio. Deze vervolgagenda loopt tot de provinciale verkiezingen in 2027 en ieder half jaar wordt beoordeeld of er accentverschuivingen nodig zijn of dat er extra capaciteit nodig is. Het komende jaar wordt specifiek gekeken naar een mogelijke aanscherping als gevolg van een nieuw kabinet.

Meer nieuws

Al het nieuws