voor inwoners, met gemeenten

Pleegouders zetten het licht op groen

Publicatiedatum: 3 november 2021

Er is al jaren een tekort aan pleegouders, terwijl er juist steeds meer pleeggezinnen nodig zijn. Daarom wordt aandacht gevraagd om meer pleeggezinnen te werven.

Van 3 tot en met 10 november is de (jaarlijkse) Week van de Pleegzorg. Het thema is dit jaar #GROENLICHT. De pleegzorgaanbieders laten hiermee zien dat een pleegouder voor een kind het licht op groen zet. Soms kan een kind tijdelijk niet meer bij de eigen ouders wonen. Kinderen die op pleegzorg wachten staan in de startblokken, maar voor hen staat het licht nog op rood. 

Pleegouders gezocht

Ieder kind verdient het om veilig op te groeien. Pleegouders zijn heel hard nodig. Dat vindt ook Geert-Jan Hendriks, regionaal portefeuillehouder Jeugd en Onderwijs: “Ook in Gooi en Vechtstreek is er een tekort aan pleegouders. Elk kind verdient het om op te kunnen groeien in een stabiel gezin. Daarom zijn pleegouders nog steeds hard nodig en vragen we in deze speciale week aandacht hiervoor. Een liefdevol thuis bieden aan een kind wat dit nodig heeft is dan ook een zeer dankbare taak die van onschatbare waarde is.”

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien

Pleegouders zijn er in verschillende vormen. Soms is het voor een weekend per maand, een vakantie, een jaar of juist langdurig. Gezinshuisouderschap is ook een vorm van pleegzorg, maar is wat anders dan een pleeggezin. Gezinshuisouder zijn is een betaalde baan en vraagt bepaalde opleidingseisen. Ook een informelere vorm van opvang, bijvoorbeeld in de rol van steunouder behoort tot de mogelijkheden. De werving en selectie van pleegouders wordt gedaan door de zorgaanbieders.

Groen licht

Om aandacht te vragen voor pleegzorg worden deze week op verschillende locaties in het land bekende gebouwen en locaties in het groen verlicht. Zo ook in Gooi en Vechtstreek, onder andere kleurt de Johanneskerk in Laren en de Joost den Draaijerrotonde in Hilversum groen.

Meer informatie?

Aanmelden voor pleegzorg kan via de zorgaanbieders: Youké Pleegzorg, William Schrikker Gezinsvormen, Timon, Levvel, Versa Welzijn en het Leger des Heils. Woensdagavond 10 november organiseren de pleegzorgaanbieders gezamenlijk een online informatieavond. Meer informatie en aanmelden kan via: www.pleegoudergv.nl.

Meer nieuws

Al het nieuws