voor inwoners, met gemeenten

Subsidie Woningbouwimpuls afgewezen voor gebieden Crailo en Tergooi

Publicatiedatum: 15 december 2021

De subsidieaanvragen voor de Regeling Woningbouwimpuls (WBI) voor de gebiedsontwikkelingen Crailo en Tergooi zijn afgewezen. Dat is 14 december bekend gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De aanvraag voor Crailo was ingediend door de gemeente Gooise Meren en ondersteund door Laren en Hilversum. De aanvraag voor Tergooi was ingediend door de gemeente Blaricum. Het ging in totaal om een bedrag van 4,1 miljoen euro.

Het afwijzen van de subsidieaanvragen is een domper voor de planontwikkelingen voor het knooppunt Crailo. Aanpassing van het knooppunt is gewenst om een veilige route voor fietsers en voetgangers te realiseren, het busstation een kwaliteitsboost te geven en een directe aansluiting te maken op de te ontwikkelen gebieden. Hiervoor is het ‘Mobiliteitsperspectief Crailo’ gemaakt.

Kern van dit mobiliteitsperspectief is een tunnel voor fietsers en wandelaars onder de A1 die overgaat in een brug over de Rijkstraatweg en direct aansluit op het busstation.

Nu de subsidie aanvragen zijn afgewezen gaan de regiogemeenten onderzoeken of er andere subsidie mogelijkheden zijn. Als blijkt dat het heel moeilijk wordt om de benodigde financiële middelen te vinden dan wordt opnieuw gekeken naar de andere scenario’s uit het mobiliteitsperspectief die eerder zijn afgevallen. De inzet om het busstation een kwaliteitsimpuls te geven blijft in alle scenario’s staan.

Ton Stam, bestuurlijk trekker knooppunt Crailo: ‘Een veilig knooppunt voor fietsers, voetgangers en OV-gebruikers en een goede doorstroming voor autoverkeer is belangrijk voor alle betrokken gemeenten. We blijven ons dan ook gezamenlijk inzetten voor verbetering van het knooppunt, met steun van de provincie en hopelijk in de toekomst ook alsnog met steun van het Rijk.’

De verwachting is dat een nieuw kabinet weer met stimuleringsregelingen komt voor woningbouw en mobiliteit. Dan kan opnieuw een aanvraag worden ingediend.

Meer nieuws

Al het nieuws