voor inwoners, met gemeenten

De gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Gooise Meren, Laren, Weesp en Wijdemeren vaardigen elk één lid af aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bewaakt de bedrijfsvoering, stuurt op de uitvoerende taken en ziet toe op de bestuurlijke samenwerking.

Klik hier voor de vergaderingen van het algemeen bestuur

Leden

Pieter Broertjes

De heer P.I. Broertjes
Burgemeester van Hilversum
voorzitter

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
Burgemeester van Blaricum

De heer H.M.W. ter Heegde
Burgemeester van Gooise Meren

Mevrouw J. Bakker-Klein
Locoburgemeester van Huizen

Mevrouw R. Kruisinga
Waarnemend burgemeester van Laren

De heer B.J. van Bochove
Burgemeester van Weesp

De heer F. Ossel
Waarnemend burgemeester van Wijdemeren

De heer J.J. Bakker
Secretaris

(035) 692 64 21
(06) 52 57 80 64
j.bakker@regiogv.nl