voor inwoners, met gemeenten

De gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Gooise Meren, Laren, Weesp en Wijdemeren vaardigen elk één lid af naar het algemeen bestuur. Eemnes neemt partieel deel aan de besprekingen en stemming op de agendapunten die ook op deze gemeente betrekking hebben.

Het algemeen bestuur bewaakt de bedrijfsvoering, stuurt op de uitvoerende taken en zorgt voor de afstemming tussen de verschillende regionale samenwerkingsterreinen.

  • Klik hier voor het reglement voor het algemeen bestuur.
  • Klik hier voor de vergaderingen van het algemeen bestuur.

Leden

Pieter Broertjes
Burgemeester van Hilversum
Regiovoorzitter

Regiegroep MRA

Annemarie Kennis 
Wethouder van Blaricum

Portefeuille: Economie & Innovatie

Alexander Luijten
Wethouder van Gooise Meren

Portefeuille: Ruimte en Mobiliteit

Externe vertegenwoordiging: Platform Ruimte en Regiegroep MRA

Floris Voorink
Wethouder van Hilversum

Portefeuille: Wonen, Ruimte Ordening en Omgevingswet

Bert Rebel
Wethouder van Huizen

Portefeuille: Milieu en Duurzaamheid

Peter Calis
Wethouder van Laren

Portefeuille: Economie & Innovatie

Joost Boermans
Wethouder van Wijdemeren

Portefeuille: Milieu en Duurzaamheid

Astrid Heijstee
Wethouder van Weesp

Portefeuille: Gezondheid en Ondersteuning

Externe vertegenwoordiging: Bestuurlijke Commissie publieke gezondheid

Marlies van der Linden
Secretaris

(06) 109 85 787
m.vanderlinden@regiogv.nl