voor inwoners, met gemeenten

De gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Gooise Meren, Laren en Wijdemeren vaardigen elk één lid af naar het algemeen bestuur. Eemnes neemt partieel deel aan de besprekingen en stemming op de agendapunten die ook op deze gemeente betrekking hebben.

Het algemeen bestuur bewaakt de bedrijfsvoering, stuurt op de uitvoerende taken en zorgt voor de afstemming tussen de verschillende regionale samenwerkingsterreinen.

  • Klik hier voor het reglement voor het algemeen bestuur.
  • Klik hier voor de vergaderingen van het algemeen bestuur.

Leden

Gerhard van den Top
Burgemeester van Hilversum
Regiovoorzitter

Joke Lanphen
Wethouder van Blaricum
Regionale portefeuille: Gezondheid en Ondersteuning

Mirjam Havinga
Wethouder van Eemnes
Regionale portefeuille: Werk en Participatie

Alexander Luijten  
Wethouder van Gooise Meren
Regionale portefeuille: Ruimte en Mobiliteit en MRA bestuur

Karin van Hunnik 
Wethouder van Hilversum
Regionale portefeuille: Jeugd en Onderwijs en bestuurlijk trekker samenvoeging Jeugd en Gezin en GGD

Bert Rebel
Wethouder van Huizen
Regionale portefeuille: Milieu en Duurzaamheid

Nanning Mol
Burgemeester van Laren
Regionale portefeuille: Bouwen en Wonen

 

Gert Zagt 
Wethouder van Wijdemeren
Regionale portefeuille: Economie en Innovatie

Marlies van der Linden
Secretaris

(06) 109 85 787
m.vanderlinden@regiogv.nl