voor inwoners, met gemeenten

De gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Gooise Meren, Laren en Wijdemeren vaardigen elk één lid af naar het algemeen bestuur. Eemnes neemt partieel deel aan de besprekingen en stemming op de agendapunten die ook op deze gemeente betrekking hebben.

Het algemeen bestuur bewaakt de bedrijfsvoering, stuurt op de uitvoerende taken en zorgt voor de afstemming tussen de verschillende regionale samenwerkingsterreinen.

  • Klik hier voor het reglement voor het algemeen bestuur.
  • Klik hier voor de vergaderingen van het algemeen bestuur.

Leden

Gerhard van den Top
Burgemeester gemeente Hilversum
Regiovoorzitter

Joke Lanphen
Wethouder gemeente Blaricum

Regionale portefeuille: Gezondheid en Ondersteuning
Bestuurlijk trekker RVE: GGD en RAV

Mirjam Havinga
Wethouder gemeente Eemnes

Regionale portefeuille: Werk en Participatie
Bestuurlijk trekker RVE: Werkgeversservicepunt (WSP)

Hugo Bellaart
Wethouder gemeente Gooise Meren

Regionale portefeuille: Ruimte en Mobiliteit
Bestuurlijk trekker RVE: Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. 

Karin van Hunnik 
Wethouder gemeente Hilversum

Regionale portefeuille: Jeugd en Onderwijs en bestuurlijk trekker samenvoeging Jeugd en Gezin en GGD
Bestuurlijk trekker RVE: Jeugd en gezin, Regionaal Bureau Leerlingzaken en Veilig Thuis

Bert Rebel
Wethouder gemeente Huizen

Regionale portefeuille: Milieu en Duurzaamheid
Bestuurlijk trekker RVE: GAD en Inkoop en contractbeheer

Nanning Mol
Burgemeester gemeente Laren

Regionale portefeuille: Bouwen en Wonen
Bestuurlijk trekker RVE: Urgentiebureau

Gert Zagt 
Wethouder gemeente Wijdemeren

Regionale portefeuille: Economie en Innovatie
Bestuurlijk trekker RVE: Visit Gooi & Vecht

Marlies van der Linden
Secretaris

(06) 109 85 787
m.vanderlinden@regiogv.nl