voor inwoners, met gemeenten

De gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Gooise Meren, Laren en Wijdemeren vaardigen elk één lid af naar het algemeen bestuur. Eemnes neemt partieel deel aan de besprekingen en stemming op de agendapunten die ook op deze gemeente betrekking hebben.

Het algemeen bestuur bewaakt de bedrijfsvoering, stuurt op de uitvoerende taken en zorgt voor de afstemming tussen de verschillende regionale samenwerkingsterreinen.

  • Klik hier voor het reglement voor het algemeen bestuur.
  • Klik hier voor de vergaderingen van het algemeen bestuur.

Leden

Gerhard van den Top
Burgemeester van Hilversum
Regiovoorzitter

Annemarie Kennis 
Wethouder van Blaricum

Alexander Luijten
Wethouder van Gooise Meren

Externe vertegenwoordiging: Platform Ruimte en bestuur MRA

Floris Voorink
Wethouder van Hilversum

Bert Rebel
Wethouder van Huizen

Peter Calis
Wethouder van Laren

Joost Boermans
Wethouder van Wijdemeren

Marlies van der Linden
Secretaris

(06) 109 85 787
m.vanderlinden@regiogv.nl