voor inwoners, met gemeenten

Het dagelijks bestuur gaat over de organisatie, de bedrijfsvoering en personeelsaangelegenheden.

Klik hier voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur.

Leden

Gerhard van den Top
Voorzitter

Hugo Bellaart
Wethouder van Gooise Meren
Personeel en organisatie

Bert Rebel
Wethouder van Huizen
Financiën

Nanning Mol
Burgemeester van Laren
Vice-voorzitter
RSA en Bestuurszaken

Marlies van der Linden
Secretaris

(06) 109 85 787
m.vanderlinden@regiogv.nl