voor inwoners, met gemeenten

Het dagelijks bestuur gaat over de organisatie, de bedrijfsvoering en personeelsaangelegenheden.

Klik hier voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur.

Leden

Pieter Broertjes

De heer P.I. Broertjes
Voorzitter

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer H.M.W. ter Heegde

De heer B.J. van Bochove

De heer J.J. Bakker
Secretaris