voor inwoners, met gemeenten

Een portefeuillehouder is een wethouder of burgemeester van één van de samenwerkende gemeenten. Portefeuillehouders bereiden de Regionale samenwerkingsagenda voor, voeren deze uit en behartigen de belangen van de Regio. De portefeuillehouders werken samen op de volgende programma’s:

Portefeuillehouders kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de colleges van Burgemeester & Wethouders en aan het algemeen bestuur van de Regio.

 

  • Klik hier voor het reglement van het portefeuillehoudersoverleg.
  • Klik hier voor de vergaderingen van de portefeuillehouders.