voor inwoners, met gemeenten

Via Samenkracht! vraagt de Regio inwoners hun ervaringen in te brengen. Dat levert belangrijke informatie op. Over wat goed gaat en wat beter kan. En natuurlijk is er ruimte om ideeën te delen.

Er worden bijvoorbeeld testsessies, groepsgesprekken of een ontmoeting met een wethouder georganiseerd. Om mee te doen aan Samenkracht! nodigt de Regio inwoners gericht uit. Dit is vaak direct verbonden aan een lopend project of een actueel thema.​

De geplande Samenkracht! bijeenkomsten staan hieronder met een korte toelichting.

Meer weten?

Stuur een e-mail naar: samenkracht@regiogv.nl.

Agenda
3 maart 2021 Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis
 • Online via Zoom
 • Samenkracht!
2 juni 2021 Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis
 • nog niet bekend
 • Samenkracht!
1 september 2021 Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis
 • nog niet bekend
 • Samenkracht!
1 december 2021 Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis
 • nog niet bekend
 • Samenkracht!
Archief
16 december 2020 Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis
 • Online via Zoom
 • Samenkracht!
Woensdag 28 oktober 2020 van 19.30 - 21.00 uur Samenkracht! bijeenkomst Pleegoudercafé
 • Online
 • Samenkracht!
16 september 2020 Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis
 • Online via Zoom
 • Samenkracht!
15 april 2020 Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis
 • Online via Zoom
 • Samenkracht!
donderdag 27 februari 2020 Samenkracht! bijeenkomst Jeugdzorg
 • Regiokantoor
 • Samenkracht!
Woensdag 30 oktober 2019 Samenkracht! bijeenkomst Wmo-taxi
 • Regiokantoor
 • Samenkracht!
Woensdag 2 oktober 2019 Samenkracht! bijeenkomst Geweld Hoort Nergens Thuis
 • Regiokantoor
 • Samenkracht!
Woensdag 1 mei 2019 Samenkracht! bijeenkomst over het inwonerportaal
 • Samenkracht!
Woensdag 17 april 2019 Doelgroepenvervoer
 • Samenkracht!
Woensdag 20 maart van 19.00 - 20.30 uur Pleegouderplatform
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Samenkracht!
Woensdag 30 januari 2019 van 19.00 tot 20.30 uur Werkgevers Servicepunt
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Samenkracht!
Woensdag 23 januari 2019 van 11.00 tot 12.00 uur Publiekscampagne personen verward gedrag
 • MEE Hilversum
 • Samenkracht!
4 juli 2018 Toeleiding Ernstige Enkelvoudige Dyslexie
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Samenkracht!
3 april 2018 Ondersteuning voor kinderen met een beperking
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Samenkracht!
27 maart 2018 Huishoudelijke hulp via gemeenten
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Samenkracht!
12 februari 2018 Leerlingenvervoer
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Samenkracht!
22 januari 2018 Pleegzorg in regio Gooi en Vechtstreek
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Samenkracht!
17 januari 2018 Feedback op dienstverlening opvoedondersteuning Jeugd en Gezin
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Samenkracht!