Gooi en Vechtstreek en de MRA

voor inwoners, met gemeenten

Deelregionale vertegenwoordiging in de MRA

Regio Gooi en Vechtstreek coördineert de inzet en inbreng in de MRA vanuit onze deelregio. Het algemeen bestuur van de Regio vaardigt bestuurders af namens Gooi en Vechtstreek naar het MRA bestuur, de platforms en portefeuillehoudersoverleggen. Inhoudelijke afstemming vooraf en terugkoppeling achteraf vindt plaats in de regionale portefuillehoudersoverleggen. Het algemeen bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek heeft voor de deelregionale afvaardiging en afstemming werkafspraken vastgesteld.

Deelregionale vertegenwoordiging in de MRA

MRA overleg/rolVertegenwoordigingOverleg/rol in Regio GV
MRA bestuurHugo BellaartAlgemeen bestuur
Platform RuimteHugo BellaartVoorzitter Ruimte & Mobiliteit
Platform EconomieArno ScheepersLid Economie & Innovatie
Platform MobiliteitBart Heller Lid Ruimte & Mobiliteit
PFHO LandschapBarbara BoudewijnseLid Milieu & Duurzaamheid
PFHO WonenKarin WaltersLid Bouwen & Wonen
Bestuurlijk trekker wonenKarin Walters Lid Bouwen & Wonen
Bestuurlijk trekker landschapBarbara BoudewijnseLid Ruimte & Mobiliteit
Bestuurlijk trekker duurzame mobiliteitBart HellerLid Ruimte & Mobiliteit

Vanuit elke gemeente is een bestuurder afgevaardigd in de algemene vergadering van de MRA. De bestuurders uit Gooi en Vechtstreek stemmen hun inbreng in de algemene vergadering onderling af.

Ook is uit elke gemeente een raadslid en vervangend raadslid afgevaardigd in de raadtafel van de MRA. De raadtafel adviseert de MRA over het besluitvormingsproces en informatievoorziening richting gemeenteraden. De gemeenteraden besluiten vierjaarlijks over de MRA agenda en meerjarenbegroting en ook vierjaarlijks over de samenwerkingsafspraken. Daarnaast kan aan de raden om een zienswijze worden gevraagd.

Algemene vergadering MRA

GemeenteVertegnwoordiging
BlaricumFrans Cornelis
Gooise MerenMark Marshall
HilversumArno Scheepers
HuizenRoland Boom
LarenFlip de Groot
WijdemerenNader te bepalen

Raadtafel MRA

GemeenteLidPlv lid (optioneel)
BlaricumWillem PelRené Wiegel
Gooise MerenNiels de Jager
HilversumRob Docter
HuizenRutger RebelMargot Leeuwin
Laren Ellen van Dorst-Brakel
WijdemerenHarm Steenkamp