Gooi en Vechtstreek en de MRA

voor inwoners, met gemeenten

Deelregionale vertegenwoordiging in de MRA

Regio Gooi en Vechtstreek coördineert de inzet en inbreng in de MRA vanuit onze deelregio. Het algemeen bestuur van de Regio vaardigt bestuurders af namens Gooi en Vechtstreek naar het MRA bestuur, de platforms en portefeuillehoudersoverleggen. Inhoudelijke afstemming vooraf en terugkoppeling achteraf vindt plaats in de regionale portefuillehoudersoverleggen. Het algemeen bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek heeft voor de deelregionale afvaardiging en afstemming werkafspraken vastgesteld.

Deelregionale vertegenwoordiging in de MRA

MRA overleg/rolVertegenwoordigingOverleg/rol in Regio GV
MRA bestuurAlexander LuijtenAlgemeen bestuur
Platform RuimteAlexander LuijtenVoorzitter Ruimte & Mobiliteit
Platform EconomieGerard KuipersVoorzitter Economie & Innovatie
Platform MobiliteitAnnette WolthersLid Ruimte & Mobiliteit
PFHO DuurzaamheidBart HellerLid Milieu & Duurzaamheid
PFHO LandschapBart HellerLid Ruimte & Mobiliteit
PFHO WonenRoland BoomVoorzitter Bouwen & Wonen
Bestuurlijk trekker wonenRoland Boom
Bestuurlijk trekker landschapBart Heller
Bestuurlijk trekker duurzame mobiliteitAnnette Wolthers

Vanuit elke gemeente is een bestuurder afgevaardigd in de algemene vergadering van de MRA. De bestuurders uit Gooi en Vechtstreek stemmen hun inbreng in de algemene vergadering onderling af.

Ook is uit elke gemeente een raadslid en vervangend raadslid afgevaardigd in de raadtafel van de MRA. De raadtafel adviseert de MRA over het besluitvormingsproces en informatievoorziening richting gemeenteraden. De gemeenteraden besluiten vierjaarlijks over de MRA agenda en meerjarenbegroting en ook vierjaarlijks over de samenwerkingsafspraken. Daarnaast kan aan de raden om een zienswijze worden gevraagd.

Algemene vergadering MRA

GemeenteVertegnwoordiging
BlaricumJoan de Zwart-Bloch
Gooise MerenGeert-Jan Hendriks
HilversumGerhard van den Top
HuizenRoland Boom
Laren Peter Calis
WijdemerenJoost Boermans

Raadtafel MRA

GemeenteLidPlv lid (optioneel)
BlaricumWillem PelRené Wiegel
Gooise MerenHugo Bellaart
HilversumRob Docter
HuizenRutger RebelMargot Leeuwin
Laren Nico Wegter
WijdemerenHarm Steenkamp