voor inwoners, met gemeenten

De MRA werkt aan verbetering van de samenwerking na evaluatie van de samenwerking in de eerste jaren. De raden en Staten zijn in dit traject geconsulteerd over een voorstel van de Transitiecommissie MRA voor zowel de overkoepelende doelen en profilering van de MRA als voor de governance. Op basis  hiervan zijn samenwerkingsafspraken uitgewerkt die per 2022 het eerdere convenant vervangen. De samenwerkingsafspraken zijn eind 2021 door de raden en Staten onderschreven.

Op de website van de MRA is alle achtergrondinformatie over dit traject te vinden; www.metropoolregioamsterdam.nl/metropool-van-grote-klasse/.

Hieronder vindt u de inbreng vanuit Gooi en Vechtstreek in dit traject vanuit de zienswijzeprocedures.

Publicaties