voor inwoners, met gemeenten

Algemeen Bestuur

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum, Rivierenzaal
Datum
7 december 2017
Loopt tot en met
7 december 2016
Aanvang
11:30
Eindtijd
12:30
Secretaris
Jaap Jan Bakker

In de parkeerkelder zijn voor deze vergadering de parkeerplekken nr. 29, 30,31, 33, 34 35 en 36 gereserveerd.  

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

 Inbreng gesprekspunten

3. Ingekomen stukken

4. Vaststellen verslag van 19 oktober

5. Samenwerking met Flevoland

Mondelinge behandeling samenwerking met RAV Flevoland

6. Governance 2018

Mondelinge behandeling uitkomst eerste bespreking klein comité

7. Bestuursrapportage 2017

8. Kaderbrief 2019

10. Actualiteiten en de rondvraag

12. Kredietaanvraag RAV harmonisering ICT met RAV Flevoland