voor inwoners, met gemeenten

Dagelijks Bestuur

Locatie
Rivierenzaal Regiokantoor Burg. de Bordessraat 80 1404 GZ Bussum
Datum
31 mei 2018
Aanvang
11:00
Eindtijd
11:30
Voorzitter
P.I. Broertjes
Secretaris
Jaap Jan Bakker

De vergadering van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur is gecombineerd en start om 11.00 uur

1. Opening en mededleingen

2. Vaststelling agenda

3. Vaststelling verslag dagelijks bestuur van 12 april

4. Vaststelling verslag algemeen bestuur van 12 april

5. Accountantscontrole inkoop sociaal domein

De accountant is ter vergadering uitgenodigd.

6. Stand van zaken vorming colleges

7. Bestuurlijke schaalontwikkeling effecten

8. Actualiteiten