De Werkkamer

voor inwoners, met gemeenten

De Werkkamer

Locatie
Regiokantoor Merenzaal
Datum
7 december 2018
Aanvang
13:00
Eindtijd
15:00
Secretaris
Saloua Chaara

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen resumé 30 augustus 2018

4. Veranderingen (uitvoering) Participatiewet

5. Stand van zaken banenafspraak

  • Realisatie en ontwikkelingen
  • Wat hebben de partijen gedaan?

6. Acties voor de komende tijd

  • Acties uit het memo
  • Acties leden Werkkamer

7. Rondvraag