Economic Board

voor inwoners, met gemeenten

Economic Board

Locatie
Raadhuis Hilversum, Dudokpark 1
Datum
1 februari 2017
Aanvang
15:30
Eindtijd
17:00
Secretaris
Marijn den Uijl

1. Opening en mededelingen

2. Verslag vorige vergadering 13 oktober 2016

3. Recreatie en toerisme in Gooi en Vechtstreek

4. Thema's 2017

5. Actualiteiten en wat verder ter tafel komt

6. Rondvraag en sluiting