Economic Board

voor inwoners, met gemeenten

Economic Board

Locatie
Raadhuis Hilversum, Dudokpark 1
Datum
20 april 2017
Aanvang
15:30
Eindtijd
17:00
Secretaris
Marijn den Uijl

1. Opening en mededelingen

2. Verslag vorige vergadering 1 februari 2017

4. Voortgang themagroep innovatiefonds

5. Actualiteiten en w.v.t.t.k.