voor inwoners, met elkaar

PFHO Fysiek Domein (Ruimte en Mobiliteit, Milieu en Duurzaamheid, Bouwen en Wonen)

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Rivierenzaal)
Datum
14 februari 2019
Aanvang
09:00
Eindtijd
13:30
Secretaris
Marijn den Uijl

1. Opening en mededelingen

2. Resumé PFHO fysiek domein 20 december 2018

3. OV-concessie Gooi en Vechtstreek

Terugblik consultatie raden

5. Stand van zaken omgevingsvisie

7. Metropolitaan landschap

9. Proces omgevingsverordening Noord-Holland

10. Huisvestingsverordening

11. Woondeal

14. Resumé PFHO fysiek domein 20 december 2018

17. Evaluatie VANG

19. OFGV

Indien er ontwikkelingen zijn.

20. Ontwikkelingen MRA

21. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting