PFHO Fysiek Domein (Ruimte en Mobiliteit, Milieu en Duurzaamheid, Bouwen en Wonen)

voor inwoners, met gemeenten

PFHO Fysiek Domein (Ruimte en Mobiliteit, Milieu en Duurzaamheid, Bouwen en Wonen)

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Rivierenzaal)
Datum
14 februari 2019
Aanvang
09:00
Eindtijd
13:30
Secretaris
Marijn den Uijl

1. Opening en mededelingen

2. Resumé PFHO fysiek domein 20 december 2018

3. OV-concessie Gooi en Vechtstreek

Terugblik consultatie raden

5. Stand van zaken omgevingsvisie

7. Metropolitaan landschap

9. Proces omgevingsverordening Noord-Holland

10. Huisvestingsverordening

11. Woondeal

14. Resumé PFHO fysiek domein 20 december 2018

17. Evaluatie VANG

19. OFGV

Indien er ontwikkelingen zijn.

20. Ontwikkelingen MRA

21. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting