voor inwoners, met gemeenten

PFHO Fysiek Domein (Ruimte en Mobiliteit, Milieu en Duurzaamheid, Bouwen en Wonen)

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Heidezaal)
Datum
4 juli 2019
Aanvang
09:00
Eindtijd
13:30
Secretaris
Marijn den Uijl

Agenda

1. Opening en mededelingen - Ruimte en Mobiliteit

2. Resumé Pfho Mei 2019

3. Afronding analysefase samenwerking omgevingsvisie

a. Oplegger
b. Voorstel ‘Water in G&V’
c. Voorstel ‘Bodem en ondergrond’
d. Voorstel rapport analysefase

Voor rapporten zie: https://www.regiogv.nl/vergaderkalender/regiopodium-3/?bron=1196

4. Plan van aanpak omgevingsvisie

a. Oplegger
b. PvA omgevingsvisie
c. Memo

6. Coalitieakkoorden irt mobiliteit

a. Oplegger
b. Overzicht coalitieakkoorden

7. OV toekomstbeeld - TK

a. Oplegger
b. Memo stand van zaken
c. Mail nav bestuurlijk overleg

8. MRA agenda - TK

a. Oplegger
b. Reactie MRA agenda 30%

9. Rondvraag

10. Opening en mededelingen - Bouwen en Wonen

a. Samenwerkingsafspraken

11. MRA bouwen/wonen

Mondeling toelichting

12. Samenstelling nieuwe urgentiecommissie - Vertrouwelijk

a. Oplegger
b. Voorstel

13. Middenhuur

a. Oplegger
b. Model verordening

14. Versnellingsplan uitstroom instellingen

a. Oplegger
b. Memo versnellingsplan
c. Presentatie

15. Rondvraag

16. Opening en mededelingen - Milieu en Duurzaamheid

17. Presentatie schooldakrevolutie

18. Samenwerking energiecoöperaties

a. Oplegger
b. Plan

Nazending 26-6

19. Verkenning bundeling energiediensten

a. Oplegger
b. Voorstel

Nazending 26-6

20. Startnotitie RES NHZ

a. Oplegger
b. Concept raadsvoorstel
c. Concept informatiebrief
d. Startnotitie RES NHZ
e. Informatieblad RES

21. Gescheiden inzameling scholen

a. Oplegger
b. Concept raadsvoorstel

22. OFGV

Indien er ontwikkelingen zijn

23. MRA duurzaamheid

Indien er ontwikkelingen zijn

24. Inventarisatie grondstoffen

a. Oplegger
b. Rapport inventarisatie grondstoffen

25. Advies aanvraag BZK subsidie

a. Oplegger
b. Opzet regionale aanvraag

26. Rondvraag en sluiting