voor inwoners, met gemeenten

PFHO Fysiek Domein (Ruimte en Mobiliteit, Milieu en Duurzaamheid, Bouwen en Wonen)

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Heidezaal)
Datum
4 april 2019
Aanvang
09:00
Eindtijd
13:30
Secretaris
Marijn den Uijl

1. Opening en mededelingen Bouwen & Wonen

2. Model Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019

Nazending

3. MRA bouwen en wonen

5. W.v.t.t.k. en rondvraag

6. Opening en mededelingen Fysiek Domein algemeen

7. Resumé pfho's februari 2019

8. Programmabegroting 2020-2023

9. Regionale samenwerkingsagenda

Nazending

10. W.v.t.t.k. en rondvraag

11. Opening en mededelingen Ruimte & Mobiliteit

13. W.v.t.t.k. en rondvraag

14. Opening en mededelingen Omgevingsvisie

15. Samenwerking regionale omgevingsvisie

15.a nazending

16. W.v.t.t.k. en rondvraag