PFHO sociaal domein

voor inwoners, met gemeenten

PFHO sociaal domein

Locatie
Regiokantoor Heidezaal
Datum
29 november 2018
Aanvang
09:30
Eindtijd
12:30
Voorzitter
Karin van Hunnik, (Algemeen deel en Jeugd en Onderwijs) Astrid Heijstee (Gezondheid en Ondersteuning)
Secretaris
Saloua Chaara

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda, resumé & conformstuk

3. Begrotingswijzigingen sociaal domein

4. Stand van zaken Digitaal Leefplein

Presentatie

5. Rondvraag

6. Doelgroepenvervoer/ Mobiliteitsnetwerk

7. Opening en mededelingen (Jeugd en Onderwijs)

Transformatieplan Jeugd

Bekostiging Jeugdhulp

8. Vaststellen agenda, resumé & conformstukken

PDF • 621 kB

9. Samenwerkingsagenda Onderwijs

10. Begroting Veilig Thuis

11. Financiële tegemoetkoming jeugdhulpaanbieder

12. Rondvraag

13. Aanvraag Briedis

14. Inbedding en inkoop EED

PDF • 621 kB

15. Opening en mededelingen (Gezondheid en ondersteuning)

Onderzoek tarieven HH

Terugkoppeling taskforce HGKM

17. Richting huisvesting maatschappelijke doelgroepen

18. Begroting Bescherming en Opvang

• 4 kB

19. Actualiteiten publieke gezondheid

Terugkoppeling netwerk goed en gezond leven

20. Rondvraag

21. Verwerking cao VVT in de tarieven huishoudelijke hulp

• 4 kB

22. Verzoek GGZ Centraal

23. Herstelproject

24. Casusgerichte aanpak

PDF • 417 kB