voor inwoners, met gemeenten

Regioambassadeurs

Locatie
Regiokantoor
Datum
29 november 2018
Aanvang
18:00
Eindtijd
19:30
Voorzitter
wordt ingevuld
Secretaris
Jaap Jan Bakker

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag van 1 november 2018

4. ########### wordt nog ingevuld#######

5. ######## wordt nog ingevuld ############

6. ############### wordt nog ingevuld###########

7. Voorbereiding Regiopodium 17 december

8. Planning en programmering

9. Rondvraag en signaleringsronde langs de velden