voor inwoners, met gemeenten

Regioambassadeurs

Locatie
Regiokantoor
Datum
29 november 2018
Aanvang
18:00
Eindtijd
19:30
Voorzitter
wordt ingevuld
Secretaris
Jaap Jan Bakker

1. Opening en mededelingen

Deze bijeenkomst staat in het teken van het vooronderzoek van BZK (uitgevoerd door Berenschot) over de aangekondigde wijziging van Wet gemeenschappelijke regelingen.

Zie kamerbrief van Ollongren

2. Vaststellen verslag van 1 november 2018

4. Weergave van de resultaten van de vragenlijst zie voorbereiding

5. In gesprek over de onderstaande drie thema's

1. De ervaren knelpunten op het gebied van legitimiteit en effectiviteit binnen de MRA en de RGV;

2. De wijze waarop hiermee wordt omgegaan door de gemeenteraden van de Gooi en Vechtstreek (best practices/innovaties/problematiek);

3. De randvoorwaarden die nodig zijn om binnen deze samenwerkingsverbanden op een gelegitimeerde en effectieve manier te kunnen samen werken (is er behoefte aan een wijziging van de wetgeving, ondersteuning van het samenwerkingsverband of deelnemende partijen, of zijn er andere oplossingen denkbaar).

 

6. Wrap up: concrete knelpunten en verbetersuggesties.

7. Afronding

8. Rondvraag en signaleringsronde langs de velden