voor inwoners, met elkaar

Regiopodium 2018#01

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum
Datum
14 mei 2018
Aanvang
20:00
Eindtijd
22:00
Secretaris
Jaap Jan Bakker

Tijdens dit Regiopodium nemen we u mee in de ontwikkeling van de nieuwe Regionale Samenwerkingsagenda (RSA)

 • Wat is de RSA?
 • Hoe komt de RSA tot stand?
 • Hoe wordt de RSA uitgevoerd?
 • Wat is de rol van gemeenteraden?

De Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) brengt focus aan in de regionale samenwerking en geeft gemeenten grip op wat regionaal speelt. Nu voert de Regio met de gemeenten de regionale samenwerkingsagenda 2015 – 2018 en bijbehorend uitvoeringsprogramma uit. Deze agenda bestaat uit twintig speerpunten die de gemeenten met elkaar delen en waarmee de Regio afgelopen periode aan de slag is gegaan. De samenwerkingsagenda is een agenda voor vier jaar, gemaakt op hoofdlijnen en vastgesteld door de gemeenteraden. Nu de gemeenteraden zijn geïnstalleerd, start het gezamenlijke proces om te komen tot de regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022.

Tijdens dit Regiopodium nemen we u kort mee in de ontwikkeling van de nieuwe Regionale Samenwerkingsagenda (RSA). Daarna gaat u in groepen aan de slag met de inhoud. Dit gebeurt op basis van de verschillende programma’s waarop de gemeenten samenwerken. U gaat met elkaar in gesprek over wat u belangrijk vindt en waar u de komende jaren gezamenlijk aan wilt werken.

Programma

20:00 uur Opening

20:05 uur Regionale Samenwerkingsagenda en de opgaven voor de komende jaren

20:45 uur In gesprek. In groepen verdiepen in de opgaven op het gebied van:

 • Gezondheid, zorg en ondersteuning
 • Werk en participatie
 • Jeugd en onderwijs
 • Wonen en energietransitie
 • Cultuur en recreatie
 • Economie en innovatie
 • Ruimte en mobiliteit

22:00 uur Afsluiting

Graag vóór 8 mei aanmelden bij regiopodia@regiogv.nl

Ter voorbereiding kunt u de volgende stukken raadplegen: