Leren signaleren en bespreekbaar maken; wet Meldcode

25 januari t/m 15 februari 2018

voor inwoners, met gemeenten

In deze training staat het leren signaleren en bespreekbaar maken van signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling centraal. Niet alleen de harde signalen maar ook de zorgsignalen, de niet pluis-signalen. En hoe begin je hierover met je cliënt? Wat is je opdracht? Wat is het wettelijk kader? Wat doe je wel en wat echt niet?

In deze training leer je benoemen wat je ziet, verder uit vragen en samen met de betrokkene nadenken over mogelijkheden tot verandering, tot herstel. Dit alles in het kader van de Wet meldcode. Wij bieden theorie aan, oefenen en geven tips voor naslagmateriaal. Voor diverse professionals is het verplicht om te werken met de Wet meldcode. Hun werkgevers zijn verplicht hen daarin te scholen. Op dit moment is het nog niet duidelijk of deze verplichting er ook komt voor de WMO-, jeugd- en participatieconsulenten. Maar al dan niet verplicht; Veilig Thuis ziet deze consulenten als belangrijke potentiële signaleerders! Zij zijn de ogen en oren van de gemeente tijdens de ‘keukentafelgesprekken’​

Programma

De training bestaat uit 2 dagdelen van 4 uur

Downloads

Binnenkort
De bijeenkomst wordt verschoven naar een nader te bepalen datum in januari 2021 Training over Beschermd Wonen. Wat is het en voor wie? En wat zijn de alternatieven voor het Beschermd Wonen?
  • Grandcafé Eemland, Laarderweg 74, Eemnes
  • Regionaal Leerhuis
Donderdag 26 november, donderdag 3 december, donderdag 10 december en donderdag 17 december van 9.00 - 12 uur Ernstige psychiatrische stoornissen in de wijk (online-training van 4 dagdelen)
  • Online
  • Regionaal Leerhuis
Maandag 30 november en maandag 7 december van 9.30-12.00 uur Geaccrediteerde e-training herkennen van en omgaan met mensen met autisme (online training van 2 dagdelen)
  • Online
  • Regionaal Leerhuis