Online basistraining Taal voor het Leven

Dinsdag 11, 18, 25 mei en 1 juni van 19.00 – 21.00 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

Er komt weer een basistraining ‘Taal voor het Leven’ van Stichting Lezen en Schrijven voor nieuwe taalvrijwilligers in de regio Gooi en Vechtstreek. Ben je pas begonnen als taalvrijwilliger en heb je nog geen training gehad? Dan nodigen wij je van harte uit hier aan deel te nemen.

Programma

De training bestaat uit vier delen van elk twee uur, op vier dinsdagavonden van 19.00 – 21.00 uur. De training wordt gegeven door Reint van der Vlis. Als je je opgeeft, is het de bedoeling dat je alle vier de sessies bijwoont. Gezien de Covid-maatregelen zal deze training digitaal plaatsvinden. Na aanmelding ontvang je hiervoor een Zoom-link. De training is hier speciaal voor ontwikkeld en heeft veel actieve werkvormen. Vooraf wordt er een handleiding verstuurd met daarin tips voor de technische zaken.

Na deelname aan alle vier de bijeenkomsten ontvangt de taalvrijwilliger een certificaat en mag gebruik gemaakt worden van de lesmaterialen van Stichting Lezen en Schrijven. Hier ontvang je tijdens de training meer informatie over. Na afloop van de training vragen we je een evaluatieformulier in te vullen.

Beschrijving basistraining TvhL 2021

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis