(Online) Symposium: werken met culturele diversiteit

Dinsdag 20 oktober 2020 van 10.00 - 12.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

Vijf aanbieders presenteren hun werkwijze aan jeugdconsulenten

Toelichting

Tijdens het symposium presenteren vijf aanbieders hun werkwijze voor mensen met een niet-westerse achtergrond. De bijeenkomst is voor jeugdconsulenten in Regio Gooi en Vechtstreek en heeft twee doelen:

 1. Het vergroten van de kennis van de sociale kaart, met betrekking tot het ondersteuningsaanbod voor inwoners met een andere culturele achtergrond.
 2. Vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigen horen wat de behoeften van mensen met een andere culturele achtergrond zijn.

De bijeenkomst vindt online plaats, via ZOOM en wordt opgenomen voor jeugdconsulenten die niet live aanwezig kunnen zijn. De bijeenkomst duurt maximaal 2,5 uur, inclusief een korte pauze.

Als je je aanmeldt, krijg je enkele dagen van te voren een ZOOM-link voor de bijeenkomst.

Programma

10.00 – 10.15 Welkom en opening
10.15 – 10.30 Toelichting doel bijeenkomst, programma & werkafspraken
10.30 – 11.30  Mini-presentaties door de aanbieders in break-out rooms (twee ronden)
11.30 – 11.45  Pauze (15 minuten)
11.45 – 12.15  Interview ervaringsdeskundigen
12.15 – 12.30  Afsluiting

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis