voor inwoners, met gemeenten
Hoeveel woningen worden in Gooi en Vechtstreek gebouwd? Hoe staat het met de voorraad betaalbare huurwoningen? Hoeveel sociale huurwoningen zijn er verhuurd en hoe lang hebben woningzoekenden daarop moeten wachten?

Antwoord op deze vragen is te vinden in de Regionale Woonmonitor. In deze Woonmonitor zijn per gemeente en per woningcorporatie feiten en data over woningbouw en woningmarkt af te lezen en te vergelijken. Zo kunnen we zien wat we feitelijk doen met alle ambities zoals we die met elkaar hebben afgesproken in het regionale Woonakkoord en de Huisvestingsverordening 2024.

De Woonmonitor is in samenwerking met alle woningcorporaties en gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek opgezet en wordt jaarlijks geactualiseerd.

Tip

Wil je op de 1e pagina een specifiek jaar selecteren: klik dan eerst op “Alles selecteren” en dan op het jaar naar keuze.

Door in het midden onderaan op het woordje “van” te klikken (“pagina # van ##”) opent een menu-venster waarmee je direct een andere of verderop gelegen pagina kunt openen.

Let op: resultaten Weesp tellen in 2022 niet meer mee.