voor inwoners, met gemeenten
Hoeveel woningen worden in Gooi en Vechtstreek gebouwd? Hoe staat het met de voorraad betaalbare huurwoningen? Hoe is het met de leefbaarheid? Hoe gaat met het de verduurzaming van woningen?

Antwoord op deze en veel meer vragen is te vinden in de Regionale Woonmonitor. In deze Woonmonitor zijn per gemeente en per woningcorporatie feiten en data over woningbouw en woningmarkt af te lezen en te vergelijken. Zo kunnen we zien wat we feitelijk doen met alle ambities zoals we die met elkaar hebben afgesproken in de Regionale Woonvisie Gooi en Vechtreek 2030.

De informatie in de Woonmonitor wordt ieder jaar geactualiseerd. Ook wordt de woonmonitor verder uitgebreid, met bijvoorbeeld informatie over woningtoewijzing.

De Woonmonitor is in samenwerking tussen alle  woningcorporaties en gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek opgezet en mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Noord-Holland.

De Woonmonitor wordt binnenkort geactualiseerd

1. Algemeen beeld bevolking en huishoudens

2. De inclusieve regio

3. De bouwende regio

4. De vernieuwende regio

5. De zorgzame regio

6. De duurzame regio