voor inwoners, met gemeenten

Samenhang tussen landschap, bereikbaarheid en economie is één van de grootste opgaven van Gooi en Vechtstreek. Hoe versterken we de groenblauwe kwaliteit van ons gebied? En zorgen we tegelijkertijd dat we een aantrekkelijke regio blijven om te wonen, werken en recreëren.

Een bereikbare regio

Het toegankelijk en bereikbaar maken van wonen, werk, landschap, bezienswaardigheden, recreatie, toerisme en cultureel erfgoed vereist bereikbaarheid van en binnen de regio.In Gooi en Vechtstreek is sprake van een toenemende ruimtelijke spreiding van wonen en werken en een forse en groeiende pendel als gevolg daarvan. Mensen reizen vaker en verder van huis naar werk. Hierdoor neemt de druk toe op de weg en het spoor. Ondanks capaciteitsuitbreidingen tussen 2010 en 2030 blijven er problemen bestaan in de doorstroming van delen van de A1, A27 en A28. Ook het treinverkeer wordt op meerdere trajecten zwaar belast en soms moet een reiziger zo vaak overstappen dat de keuze sneller valt op de auto.

Landschap en economie

De bereikbaarheidsopgaven kunnen niet los worden gezien van landschap en economie. Door verstedelijking neemt de druk op het landschap toe en worden de unieke kwaliteiten bedreigd. Daarnaast is er sprake van onderbenut potentieel van de economie, met name in Gooi en Vechtstreek, maar ook in Almere. De economie presteert hier minder dan mogelijk en regionale condities voor ondernemerschap dienen te worden verbeterd. Tot 2040 staan er 25.000 arbeidsplaatsen op het spel.

Contact

Marijn den Uijl

Programmamanager

(06) 52 57 81 01
m.denuijl@regiogv.nl