voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunt

Een bereikbaar Gooi en Vechtstreek.

Ambitie

Optimalisering van het kruispunt Crailo door de ontwikkeling van een sterk OV-knooppunt en een veilige route voor fietsers en voetgangers. De ontwikkeling van het knooppunt is belangrijk voor de ontsluiting van de nieuwe woonwijken op Tergooi en buurtschap Crailo en draagt bij aan het terugdringen van autogebruik door de (nieuwe) omwonenden.  De route maakt ook deel uit van het hoogwaardig fietsnetwerk. Aanpassing van het knooppunt draagt ook bij aan de verkeersdoorstroming en hogere verkeersveiligheid.

Bij Crailo zijn 5 gemeenten, de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat betrokken als wegbeheerders en/of gebiedsontwikkelaars. De Regio Gooi en Vechtstreek is gevraagd om de ontwikkeling van het knooppunt te coördineren.

Resultaten

In het najaar van 2020 is een mobiliteitsperspectief opgesteld voor knooppunt Crailo in samenwerking met de betrokken partijen.

Acties

In de voorkeursvariant  wordt aan de zuidoostkant van het viaduct een nieuwe wandel- en fietsroute gemaakt onder de A1 en over de Rijksstraatweg. Hierdoor kan een sterk OV-knooppunt ontwikkeld worden bij de huidige locatie van het busstation.

Voor de financiering van het mobiliteitsperspectief wordt ingezet op 50% rijksfinanciering, 25% financiering vanuit de provincie en 25% vanuit de gemeenten.

Medio 2021 wordt een aanvraag vanuit de regeling Woningbouwimpuls voorbereid.

Contact

Jelle Postma
j.postma@regiogv.nl