voor inwoners, met gemeenten
In het nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wordt gebiedsgericht gewerkt aan natuur, water en klimaat.

De overheid wil vóór 2030 de natuur versterken, de waterkwaliteit verbeteren en meer doen tegen klimaatverandering. Onder meer de stikstofuitstoot in de buurt van natuurgebieden moet fors omlaag. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) gaat samen met provincies, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke partners, grondeigenaren en grondgebruikers op zoek naar oplossingen per gebied. Het Rijk heeft de uitwerking opgelegd aan de provincies. De provincie Noord-Holland werkt aan het Provinciaal Programma Landelijk gebied (PPLG). Op deze pagina informeren wij u over dit traject en plaatsen wij informatie die relevant is voor het gebiedsproces van de Gooi en Vechtstreek.

Publicaties

Toelichting NPLG door Provincie Noord-Holland 7 oktober 2022
NPLG en PPLG presentatie voor gemeenteraden GV 14 november 2022

Contact

Rowena Kuijper
Strategisch adviseur fysiek domein
Programmacoördinator Ruimte en Landschap
r.kuijper@regiogv.nl

Contact

Bart van Manen
Adviseur Ruimte (Natuur en Landschap) en Energietransitie
b.vanmanen@regiogv.nl