voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunt

Een aantrekkelijk woon-werk klimaat.

Ambitie 

Gooi en Vechtstreek beschikt over unieke landschappen en natuurgebieden. De groen/blauwe kwaliteit van het gebied hoort bij onze identiteit en is van groot belang voor een aantrekkelijke wonen werkomgeving. Het landschap staat ook onder druk. Behoud en versterking vergt continue aandacht, inspanning, onderhoud en investering.

Een toekomstbeeld landschap dat inspeelt op de actuele ontwikkelingen, toekomstige opgaven en ambities. Centraal staat de kwaliteit van het unieke landschap.

Resultaten 

  • Regio Gooi en Vechtstreek benoemd als medetrekker van het programma Metropolitaan Landschap van de MRA (2021)
  • Oprichting van het Platform Gooi, Vecht en Diemerscheg
  • Diverse projecten uit Naarden buiten de Vesting en Verder met de Vesting Muiden zijn in uitvoering
  • Diverse publicaties (zie onder)

Acties

De Regio werkt op diverse vlakken aan behoud en ontwikkeling van het landschap:

  • Gezamenlijke kennis- en beleidsontwikkeling door het doen van onderzoeken en leveren van bouwstenen voor gemeentelijk beleid en bovenregionale lobby.
  • Verbeteren van de samenwerking tussen overheden en gebiedspartijen, onder meer in het gezamenlijk platform Gooi, Vecht en Diemerscheg.
  • Belangenbehartiging in bovenregionaal verband, onder meer door medetrekkerschap van het MRA programma Metropolitaan Landschap.
  • Programma- en procesmanagement, onder meer in de programma’s Naarden buiten de Vesting en Verder met de Vesting Muiden en Oostelijke Vechtplassen.

Publicaties

Inspiratiedocument natuurontwikkeling Gooi en Vechtstreek
Impactanalyse energietransitie en cultuurhistorie Gooi en Vechtstreek
Landschapsbeeld Gooi en Vechtstreek
Verkenning IJmeer Gooimeer

Contact

Christiaan van Zanten
c.vanzanten@regiogv.nl