Algemeen bestuur en dagelijks bestuur

voor inwoners, met gemeenten

Algemeen bestuur en dagelijks bestuur

Locatie
Regiokantoor Rivierenzaal
Datum
17 oktober 2019
Aanvang
11:00
Eindtijd
12:30
Voorzitter
Pieter Broertjes
Secretaris
Jaap Jan Bakker

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag van 12 september

5. MRA agenda 2.0 en reactie op de MRA evaluatie

Op 4 oktober is overleg over de ambtelijke ontwerpreacties met onze bestuurlijk MRA vertegenwoordigers.

Stukken worden na 4 oktober bijgeplaatst

6. Uitvoering regionale samenwerkingsagenda

Mondelinge behandeling: Stand van zaken RSA speerpunten en het vervolg.

7. Financiering regionale samenwerkingsagenda

Mondelinge behandeling: Aanpak en proces om te komen tot een meerjarig financieringsprogramma.

10. Actualiteiten en de rondvraag