De Werkkamer

voor inwoners, met gemeenten

De Werkkamer

Locatie
Regiokantoor - Rivierenzaal
Datum
15 februari 2018
Aanvang
13:00
Eindtijd
15:00
Secretaris
Saloua Chaara

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen Resumé 20 september 2017

4. Stand van zaken banenafspraak

5. Smaakmakers

6. Aanjagen banenafspraak

7. Presentatie stand van zaken werkgeversdienstverlening

8. Rondvraag

9. Marktbewerkingsplan