PFHO fysiek domein

voor inwoners, met gemeenten

PFHO fysiek domein

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Heide-/Polderzaal)
Datum
22 november 2018
Aanvang
09:30
Eindtijd
12:30
Secretaris
Marijn den Uijl

1. Opening en mededelingen

2. Resumé Ruimte & Mobiliteit

4. Mobiliteitsnetwerk

Presentatie/discussie over stand van zaken

5. Inspraak stichting Randstad Tram

Aangekondigd

6. W.v.t.t.k. en rondvraag

7. Resumé Milieu & Duurzaamheid

Vertrouwelijk

9. Ontwikkelingen GAD

Presentatie over o.a. uitrol VANG

10. Terugkoppeling MRA duurzaamheid

Mondeling

11. O.F.G.V.

Indien ontwikkelingen

12. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting

13. Mededelingen Bouwen en Wonen

14. Wooncoach

15. Plancapaciteit woningbouwlocaties

Vertrouwelijk

17. Voortgang

 

  • Biedboek middenhuur
  • Woonmonitor
  • Jaaragenda

18. Handboek Maatschappelijke doelgroepen

• 4 kB

19. Brief woningmarkt MRA

Terugkoppeling BO woningmarkt

10. W.v.t.t.k. en rondvraag