PFHO Fysiek Domein (Ruimte en Mobiliteit, Milieu en Duurzaamheid, Bouwen en Wonen)

voor inwoners, met gemeenten

PFHO Fysiek Domein (Ruimte en Mobiliteit, Milieu en Duurzaamheid, Bouwen en Wonen)

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Rivierenzaal)
Datum
12 december 2019
Aanvang
09:00
Eindtijd
12:45
Secretaris
Jacqueline Agricola

1. Opening en mededelingen Ruimte en Mobiliteit

3. Stand van zaken MRA

4. Trekkerschap uitvoeringslijnen MRA

Vertrouwelijk

6. Sleutelproject Hilversum

8. Stuurgroep Gooi en Vechtstreek

9. Nadere invulling koersfase ROVI

PDF • 2296 kB

10. Rondvraag

12. Bestuurlijk overleg MIRT

13. Opening en mededelingen Cultuur en Recreatie

14. Resumé

• 4 kB

16. Terugkoppeling MRA

18. Regionale identiteit

19. Rondvraag

21. Petitie aanbieden ‘Stop single use in de G&V’

22. Opening en mededelingen Milieu en Duurzaamheid

24. Planning besluitvorming RES

25. Rondvraag en sluiting