voor inwoners, met gemeenten

PFHO sociaal domein

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum
Datum
24 november 2016
Aanvang
09:30
Eindtijd
13:00
Voorzitter
Eric van der Want
Secretaris
Saloua Chaara

1. Opening en mededelingen

a. Kaderbrief 2018

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag

4. Resumés

a. Oplegger

6. Ideeënschets governance Regio Gooi en Vechtstreek (vertrouwelijk)

8. Voortzetting Samenkracht!

10. Ronde ontwikkelingen sociaal domein

11. Rondvraag en afsluiting