voor inwoners, met elkaar

Regiopodium 2018#02

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum
Datum
18 juni 2018
Aanvang
20:00
Eindtijd
22:00
Secretaris
Jaap Jan Bakker

De Regionale Samenwerkingsagenda

De Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) brengt focus aan in de regionale samenwerking en geeft gemeenten grip op wat regionaal speelt. Nu voert de Regio met de gemeenten de regionale samenwerkingsagenda 2015 – 2018 en bijbehorend uitvoeringsprogramma uit. Deze agenda bestaat uit twintig speerpunten die de gemeenten met elkaar delen en waarmee de Regio afgelopen periode aan de slag is gegaan. De samenwerkingsagenda is een agenda voor vier jaar, gemaakt op hoofdlijnen en vastgesteld door de gemeenteraden.

Het Regiopodium van 18 juni stond in het teken van de fysieke opgaven in dit gebied

Met de regionale samenwerkingsagenda pakken de regiogemeenten opgaven aan die de gemeenten afzonderlijk niet kunnen realiseren of waarbij samenwerking leid tot een meer efficiënte en effectieve aanpak. Tijdens dit Regiopodium zijn we ingegaan op de toekomstige ontwikkeling in het fysiek domein, de opgaven die betrekking hebben op de ontwikkeling van dit gebied. Zie voor een impressie de bijgevoegde terugblik op deze goed bezochte bijeenkomst.

Uitnodiging, presentatie en terugblik met de samenvatting

Het programma, de presentatie en de terugblik van de bijeenkomst treft u hieronder aan.