voor inwoners, met gemeenten

Gemeenten willen dat inwoners zo lang en zelfstandig mogelijk beschermd en veilig thuis kunnen wonen. Daarvoor zetten zij stevig in op voorkomen van problemen. Als thuis wonen echt niet meer mogelijk is,  als de thuissituatie te onveilig is of als dakloosheid niet te voorkomen is, kunnen inwoners rekenen op hoogwaardige en passende opvang. Gemeenten willen beschermd wonen zo thuis als mogelijk organiseren en voorkomen dat wonen in een instelling noodzakelijk wordt. Deze beweging noemen gemeenten van beschermd wonen naar een beschermd thuis. Om dit mogelijk te maken, scheppen gemeenten de juiste voorwaarden in de wijken en investeren zij in de beschikbaarheid van betaalbare woningen, een breed arsenaal van woon-zorg varianten en de basisbenodigdheden voor zelfstandig en stabiel wonen.

Wat willen we bereiken?

  1. Inwoners wonen zo lang en zelfstandig mogelijk  beschermd thuis. Ook als er 24/7 toezicht nodig is.
  2. Gemeenten bevorderen de inclusieve samenleving en zetten daarbij in op GGz vriendelijke wijken.
  3. Gemeenten zetten in op preventie én op (voldoende) kleinschalige opvang.

Resultaten tot nu toe

  1. De opvang is gedifferentieerd naar problematiek. Er is speciale opvang voor thuis- en/of dakloze volwassenen, gezinnen en jongeren. Daarnaast is er de mogelijkheid om daklozen tijdelijk alternatieve acute opvang aan te bieden in een hotel of vakantiehuisje. Verder hebben gemeenten in 2020 met het plan van aanpak terugdringen dak- en thuisloosheid de ambitie uitgesproken om de opvang kleinschaliger te organiseren.
  2. In Almere staat een vrouwenopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld en mensenhandel. Het Oranje Huis biedt opvang en begeleiding op een zichtbare maar veilige plek.
  3. Keerpunt Zuid is een speciale begeleide woonvorm voor zorg mijdende en overlast gevende daklozen, die nergens anders terecht kunnen. Door deze voorziening (Skaeve huse) is er een grote daling te zien in politiecontact en ervaren overlast door andere inwoners. Daarnaast zijn de bewoners van Keerpunt Zuid zelfredzamer geworden door een stabielere basis en de hulp die zij krijgen.
  4. Gemeenten hebben gewerkt aan het terugdringen van de wachtlijst voor beschermd wonen door het aantal plaatsen op peil te houden, ondanks het vertrek van Weesp uit onze regio, door het verbeteren van het proces van plaatsing en wachtlijstbeheer en de samenwerking  tussen aanbieders onderling. Er zijn sinds 2021 regionale toelatingscriteria beschermd wonen van kracht zodat iedereen gelijk behandeld wordt.
  5. Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden in 2022 ten behoeve van 2023 en verder, waarmee gemeenten alle zorg, ondersteuning en opvangvoorzieningen in verbeterde vorm heeft ingekocht.

Publicaties

Contact

Sonja Hartkamp
Senior adviseur Gezondheid & Ondersteuning
s.hartkamp@regiogv.nl 

Heeft u een vraag of klacht over ons gecontracteerd zorgaanbod, dan kunt u terecht bij de afdeling Inkoop en Contractbeheer via contractbeheer@regiogv.nl of (035) 692 62 04.