voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen sociaal domein
  2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg

Wat willen we bereiken?

  1. Een effectieve inrichting en een passende positionering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering & drang.

Beoogde start-/einddatum

Maart 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

  1. Gemeenten en Veilig Thuis hebben de pilot ‘versterkte procesregie’ uitgevoerd. Doel van de pilot is het voorkomen van gedwongen hulpverlening aan jeugdigen door in samenwerking met het gezin (versterkte) procesregie te voeren. Binnen de pilot werden hiervoor de juiste randvoorwaarden bij de uitvoeringsdiensten gerealiseerd en zetten we in op deskundigheidsbevordering bij de uitvoerende medewerkers. Inmiddels is de pilot versterkte procesregie beëindigd en structureel opgenomen in de reguliere dienstverlening van de uitvoeringsdiensten.

Voortgang en planning

Project is afgerond.