voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

Een bereikbaar Gooi en Vechtstreek.

Ambitie

Om het fietsen te stimuleren wordt in Gooi en Vechtstreek door de regiogemeenten en de provincie Noord-Holland samengewerkt aan een hoogwaardig fietsnetwerk. Dit fietsnetwerk gaat het wegennet ontlasten en stimuleert het gebruik van de fiets. Het bevorderen van het fietsgebruik wordt bovendien gezien als een manier om invulling te geven aan opgaven zoals de energietransitie, luchtkwaliteit, gezondheid, sociale inclusie en economische ontwikkeling.

Resultaten

Acties

  • Onderzoek naar de knelpunten in het fietsnetwerk, specifiekere kostenindicatie en scan naar de potentie van tracés.
  • Voor de zomer 2020 een voorstel voor fasering van het fietsnetwerk.
  • Het doel is om in 2021 met de eerste tracés aan de slag te gaan.

Publicaties

Contact

Jordy van Slooten
j.vanslooten@regiogv.nl