voor inwoners, met gemeenten

Vanuit het programma Bescherming & Opvang worden structureel twee partneroverleggen georganiseerd, waar ervaringsdeskundigen, gemeenten, zorgverzekeraar, maatschappelijke, zorg en veiligheidspartners hun beleid en uitvoering op elkaar afstemmen voor de bescherming en opvang van onze meest kwetsbare inwoners die te maken hebben met geweld, dakloosheid, verslaving en/of psychische problemen. Dit zijn het partneroverleg Aanpak Verward Gedrag, de Taskforce Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden.