Partneroverleg Aanpak Verward Gedrag

voor inwoners, met gemeenten

De Regio Gooi en Vechtstreek organiseert sinds 2017 een partneroverleg voor de realisatie van het beleidsplan Bescherming en Opvang met een focus op verward gedrag.  Het partneroverleg is daarmee een platform waar partners uit het zorg en veiligheidsdomein beleid en ontwikkelingen op elkaar afstemmen, knelpunten in de samenwerking bespreken en hiervoor oplossingsrichtingen inzetten.

Contact

Tjolina Proost
Adviseur Bescherming & Opvang, aandachtsgebied Maatschappelijke Zorg
t.proost@regiogv.nl