Taskforce Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

voor inwoners, met gemeenten

De Regio Gooi & Vechtstreek kent sinds 2017 een Taskforce Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze Taskforce bestaat uit deelnemers van gemeenten en organisaties en is  als (bestuurlijk) netwerk inhoudelijk verantwoordelijk voor het regionaal actieprogramma Geweld hoort nergens thuis en onze gezamenlijke aanpak rondom huiselijk geweld.

Contact

Afke Jong
Adviseur bescherming en opvang
a.jong@regiogv.nl