De Werkkamer

voor inwoners, met gemeenten

De Werkkamer

Locatie
Regiokantoor
Datum
17 februari 2017
Aanvang
15:00
Eindtijd
17:00
Secretaris
Saloua Chaara

1. Opening en mededelingen

2. Verslag 22 december 2016

5. Stand van zaken WSP

7. Rondvraag