voor inwoners, met elkaar

PFHO sociaal domein

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Polder-Heidezaal)
Datum
6 juli 2017
Aanvang
09:30
Eindtijd
12:00
Voorzitter
Eric van der Want
Secretaris
Saloua Chaara

Gezamenlijke lunch van 12.00 – 13.00 uur met PFHO FD

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen Resumé PFHO SD 11-5-2017

4. Stand van zaken RSA / Uitvoeringsprogramma SD

5. Best Practices Sociaal Domein