PFHO fysiek domein

voor inwoners, met gemeenten

PFHO fysiek domein

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Heide-/Polderzaal)
Datum
27 september 2018
Aanvang
09:30
Eindtijd
12:30
Secretaris
Marijn den Uijl

1. Opening en mededelingen

2. Pfho fysiek domein 19 juli jl.

6. W.v.t.t.k. en rondvraag

7. Opening en mededelingen - Ruimte en mobiliteit

9. Analyse IJmeer - Gooimeer

10. W.v.t.t.k. en rondvraag

11. Mededelingen - Cultuur en recreatie

12. MRA strategie verblijfsaccommodaties

13. Cultuurregio

14. W.v.t.t.k. en rondvraag

15. Mededlingen - Milieu en Duurzaamheid

16. Regionale energiestrategie

PDF • 187 kB

18. Tussentijdse resultaten energiebesparen Gooi en Vecht

20. Ontwikkelingen MRA

21. O.F.G.V.

22. Schiphol

23. W.v.t.t.k. en rondvraag

24. Mededelingen - Bouwen en Wonen

26. Plancapaciteit woningbouw woningbouwlocaties 2018

27. W.v.t.t.k. en rondvraag