voor inwoners, met gemeenten

PFHO Fysiek Domein (Ruimte en Mobiliteit, Milieu en Duurzaamheid, Bouwen en Wonen)

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Rivierenzaal)
Datum
16 mei 2019
Aanvang
09:00
Eindtijd
13:30
Secretaris
Marijn den Uijl

1. Opening en mededelingen Milieu en Duurzaamheid

2. Evaluatie VANG

a. Oplegger
b. Plan van aanpak
c. Textielinzameling

3. Verkenning energiediensten

Toelichting opzet en stand van zaken verkenning naar bundeling energiediensten.

4. Energiekansenkaart

a. Oplegger
b. Voorstel

5. Startnotitie RES NHZ

a. Oplegger
b. Voorstel
c. Startnotitie RES NHZ
d. Informatieblad

6. Onderzoek energietransitie en cultuurhistorie Gooi en Vechtstreek

VERTROUWELIJK

a. Oplegger
b. Voorstel
c. Onderzoek energietransitie

7. OFGV

8. MRA duurzaamheid

9. Rondvraag

10. Opening en mededelingen Fysiek domein en Ruimte & Mobiliteit

11. Pfho fysiek domein april

a. Resumé

12. MRA agenda 2.0

a. Oplegger
b. Concept reactie discussienotitie
c. Discussienotitie

14. Inzet bodemdaling

VERTROUWELIJK
a. Oplegger
b. Inzet bodemdaling
c. Bijlage

15. Omgevingsvisie - analysefase

a. Oplegger
b. Voorstel afronding analysefase
c. Programma bijeenkomst 14/6

16. Rondvraag

17. Opening en mededelingen Bouwen & Wonen

18. Starterskit middenhuur

a. Oplegger
b. Notitie actiepunten middenhuur
c. Input verordening middenhuur

19. Mandaten huisvestingsverordening

a. Concept collegevoorstel

20. Versnellingsplan

a. Oplegger
b. Versnellingsplan ambulantisering
c. Versnellingsplan voor pfho SD

21. Opleveren nieuwbouw

a. Oplegger en bijlage opleveringen

22. Huisvesting statushouders 2018

a. Oplegger
b. Resultaten

23. Presentatie MRA wonen

a. Presentatie

24. Rondvraag