voor inwoners, met gemeenten

Ambitie

De regiogemeenten willen een bijdrage leveren aan (het versnellen van) de transitie naar een circulaire economie. De GAD speelt hierin een rol via de inzameling van huishoudelijk afval en grondstoffen en het contracteren van verwerkers. De ambities zijn neergelegd in de Grondstoffenvisie.

Resultaten

Op 7 oktober 2021 heeft het algemeen bestuur van de Regio de Grondstoffenvisie vastgesteld. De Grondstoffenvisie is vertaald in het uitvoeringsplan GAD 2.0 dat is vastgesteld in juli 2023. Het lopende GAD programma VANG huishoudelijk afval is geëvalueerd en wordt afgerond.

Acties

De GAD werkt aan een investeringsplan voor de modernisering van haar accommodaties. De GAD heeft een remise, een overslagstation en drie scheidingsstations.

PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons)

Klik hier voor meer informatie en publicaties over PMD.

Publicaties

maassen_m

Marc Maassen

Programmacoördinator milieu en duurzaamheid
06-52550615
m.maassen@regiogv.nl