voor inwoners, met gemeenten

Half 2023 is gestart met een heroverweging van de wijze waarop PMD wordt ingezameld; bronscheiding of nascheiding. Dit is een eerste stap naar een nieuw contract voor de verwerking van restafval en PMD. De gemeenten worden bij deze keuze betrokken.

Het sturen op afvalscheiding en herbruikbaarheid van materialen is belangrijk om de hoeveelheid te verbranden restafval zo klein mogelijk te houden. Zowel vanuit het perspectief van duurzaamheid als vanuit de kosten. De manier van inzamelen heeft effect op de dienstverlening naar onze inwoners; de hoeveelheid afvalstromen die zij zelf moeten inzamelen maar ook de afvalstoffenheffing die zij betalen.

Publicaties afweging 2023-2024

Publicaties afweging 2020-2021

maassen_m

Marc Maassen

Programmacoördinator milieu en duurzaamheid
06-52550615
m.maassen@regiogv.nl